سیستم های اعلام حریق

شرکت برسام قابلیت تامین، نصب و اجرای انواع سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر را دارد. انواع سیستم های اعلام حریق با برند های معتبر داخلی و خارجی توسط این شرکت تامین و نصب خواهند شد. خدمات ما به طور کلی در سه دسته زیر قابل ارائه می باشد:

طراحی سیستم

ما در شرکت برسام طراحی سیستم های اعلام حریق را بر اساس درخواست شما و با توجه به استانداردهای بین المللی مانند NFPA و BS انجام می دهیم. تمامی الزامات استانداردهای معتبر جهانی در طراحی ما لحاظ می شوند تا قابل اعتماد ترین راه حل در دستان شما باشد. هم چنین این طراحی با استفاده از دانش روز مهندسی و تجربه کارشناسان این شرکت در زمینه سیستم های اعلان حریق نیز صورت می پذیرد. تجربیات و دانش ما به شما کمک خواهد کرد تا هزینه کمتری برای یک طراحی اصولی و بهینه بپردازید.

هم چنین با توجه به ابنکه این طراحی بر اساس الزامات مهندسی بین المللی انجام می شود، قابل ارائه به سازمان آتش نشانی و مراجع رسمی کشور می باشد. تمامی طراحی ها و محاسبات در قابل مدارک مهندسی به شما ارائه می شود تا برای نگهداری از سرویس مستندات لازم را داشته باشید.

تامین سیستم اعلام حریق

شما می توانید بر اساس بودجه و فضای مد نظر خود انواع سیستم های اعلام حریق را استفاده نمایید. شرکت برسام سورین کارا در کنار شما تمامی راه حل ها را پیشنهاد می دهد تا بتوانید با آگاهی بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید. ما درتامین سیستم های اعلام حریق محدودیتی نداریم و می توانید انواع برندها را با قیمت مناسب برای شما تامین کنیم. برندهای معتبر اروپایی و داخلی در مدل های متنوع سیستم در سبد محصولاتی ما وجود دارند.

نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق

یکی از قسمت های مهم در بهره بردازی از سیستم های اعلام حریق، نصب و راه اندازی اصولی این سیستم ها است. ما در برسام نصب سیستم اعلام حریق را بر اساس مدارک مهندسی که در مرحله طراحی تهیه شده اند انجام می دهیم. هم چنین این موارد کاملا بر اساس اصول نصب و راه اندازی سازندگان این تجهیزات صورت می پذیرد. 

تیم نصب برسام سورین کارا دارای تجریه و مهارت کافی در این نوع سیستم ها و به صورت تخصصی فعالیت می نماید. به همین دلیل سیستم را به طور دقیق راه اندازی می کنیم و پس از آموزش آن را تحویل شما خواهیم داد. هم چنین در صورت نیاز به خدمات بیشتر نیز در کنار شما خواهیم بود تا بتوانید از سیستم اعلام حریق خود به طور مستمر استفاده کنید.