دیسک ایمنی زمینی

در بسیاری از کشورهای دنیا سیستم نور پردازی زمینی برای برخی از ساختمان ها اجباری می باشد اما در برخی از کشورهای دنیا، این سیستم ها به عنوان یک روش تجربی موفق در ساختمان ها و فضاهایی که احتمال خطر بیشتری وجود دارد دنبال می شوند. روش اجرایی این سیستم ها بر اساس راه های تخلیه اضطراری و استانداردهای داخلی تعریف می شوند.

همانطور که میدانید در هنگامی که حریق در یک محیط اتفاق می افتد، دود حاصل از سوختن مواد مختلف به سمت بالا حرکت نموده و مانع دیده شدن چراغ ها و علائمی می شوند که در ارتفاع بالا و متوسط نصب شده اند. درنتیجه بسیاری از علائم ایمنی کارایی اصلی خود را ازدست می دهند.

در فضاهای بسیار بزرگ که دیواری وجود ندارد مانند سوله ها و کارخانجات، نشان دادن راه های خروج اضطراری بسیار پیچیده و مشکل می باشد، برای چنین محیط هایی برسام دیسک ایمنی زمینی را طراحی نموده است. این علائم که بصورت دیسک های کوچکی هستند، بر روی زمین نصب شده اند و دارای خاصیت شب نما مشابه علائم ایمنی می باشند. این علائم به ساده ترین روش راه های خروج اضطراری را در هنگام حریق و زمانی که نور محیط بسیار کم است را نشان می دهند.

دیسک ایمنی زمینی برای سطوح فلزی

با توجه به حجم بسیار بالای استفاده از پلکان فلزی در محیط های صنعتی و هم چنین راه پله خروج اضطراری در ساختمان های مسکونی و اداری، برسام را بر آن داشت تا دیسک ایمنی را برای سطوح فلزی نیز طراحی کند. در این نوع از علائم دیسک های ایمنیبر روی یک دایره که داری یک سمت پیچ دار می باشد، نصب می گردند تا به وسیله مهره به سطح پله فلزی متصل گردند. در شکل زیر شماتیکی از این مدل را مشاهده می فرمایید.

برچسب ایمنی پلکان فلزی

دیسک ایمنی زمینی برچسبی

در محیط هایی که دیوارها و موانع زیادی در راه مسیر خروجی وجود دارد، نشان دادن راه های اضطراری یکی از سخت ترین کارهاست. به طور مثال در یک انبار بزرگ که توسط قفسه های متعدد پرشده است، راه های پر و پیچ خم بسیاری وجود دارد که در مواقع اضطراری می تواند ایجاد مشکل نماید. پیشنهاد برسام استفاده از برچسب های زمینی می باشد که با توجه به ضخامت کم مشکلی در رفت و آمد افراد نیز ایجاد نمی کنند. این علائم دارای چسب بسیار قوی بوده که در شرایط کارکردی مداوم نیز از زمین جدا نمی شوند.

هر دو علائم معرفی شده برای سطوح فلزی و برچسبی الزامات استانداردی ISO 16069 که برای سیستم نورپردازی زمینی می باشد را رعایت می کنند. این علائم با توجه به لایه های محافظ رویه که از جنس پلی کربنات می باشد، در مقابل سایش مقاوم بوده و به مرور زمان رنگ برچسب از بین نمی رود. دیسک ایمنی برسام در انواع مختلفی ساخته می شود تا با توجه به شرایط محیطی ایمنی افراد را تامین کند.

خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی با برسام تماس بگیرید.