سیستم اطفاء حریق IG

معرفی

سیستم های اطفاء حریق Inert Gas(IG) از مخلوط گاز های نیتروژن و آرگون برای عملیات اطفا حریق استفاده می کنند. با توجه به اینکه این گازها برای افراد در غلظت های عادی خطرناک نیستند لذا در محیط هایی که پرسنل حضور دارند امکان استفاده از آنها وجود دارد. لازم به ذکر است مواردی که در استاندارد ذکر شده باید رعایت شوند تا برای افراد خطری ایجاد ننماید. با توجه به حجم بالای مورد نیاز این گازها برای اطفاء حریق، معمولا این سیستم ها در سیلندرهای با حجم 80 یا 140 لیتری و در فشار 200 یا 300 بار نگهداری می شوند.

همانطور که گفتیم این سیستم بر اساس مخلوط گاز آرگون و نیتروژن کد بندی می شوند که با نام های IG100, IG01, IG55, IG541 شناخته می شود که در سیستم IG100 تماما از گاز نیتروژن، IG01 گاز آرگون، IG55 نیمی از گاز نیتروژن و نیمی آرگون و IG541 شامل پنجاه درصد نیتروژن، چهل درصد آرگون و 10 درصد مابقی گازها که عمدتا شامل دی اکسید کربن می شود.

در این سیستم با توجه به فشار بالای نگهداری گاز در سیلندر، باید از یک کاهنده فشار در مسیر خط استفاده نمود تا فشار در رایزر های خروجی کاهش یابد تا از لوله و اتصالات با فشار پایین تر استفاده شود.

طراحی سیستم

برای طراحی سیستم های IG ابتدا بر اساس استاندارد NFPA2001 کلاس حریق محیط مشخص می گردد. سپس بر اساس کلاس حریق مشخص شده میزان غلطت گاز مورد نیاز جهت اطفاء حریق در محیط استخراج می گردد. این میزان غلظت با توجه به دمای محیط برای یک کلاس حریق متفاوت می باشد. سپس با استفاده از جداول موجود در استاندارد میزان flooding factor را برای حریق موجود محاسبه میکنیم. کافیست عدد به دست امده را در حجم فضا ضرب نماییم تا میزان گاز مورد نیاز جهت اطفاء حریق در محیط محاسبه گردد. همانطور که پیش از این نیز گفته شد این روش برای حریق های از نوع total floodingمی باشد.

با توجه به اینکه غلظت اکسیژن محیط در ارتفاع مختلف متفاوت می باشد، لذا لازم است برای ارتفاع های بالای 1000 متر از سطح دریا بر اساس استاندارد، میزان گاز رادر ضریب اصلاح ارتفاع ضرب نماییم. پس از محاسبه مقدار گاز بدست آمده، کافیست جرم گاز را بر میزان گاز قابل ذخیره در یک سیلندر تقسیم نماییم تا تعداد سیلندرها استخراج گردد. در محاسبه ضریب ایمنی نیز مشابه با سیستم های گازی CO2، با توجه به میزان بازشوها می توان یک ضریب در نظر گرفت.

اجزای سیستم

اجزای سیستم اطفاء حریق IG به طور کلی مشابه سیستم اطفاء حریق دی اکسید کربن می باشد با این تفاوت که باتوجه به اینکه در این سیستم ها عامل اطفاء بصورت گاز در سیلندر ذخیره می شود لذا می توان از گیج برای کنترل فشار گاز داخل سیلندر استفاده نمود. هم چنین در این سیستم ها از RESTRICTION ORICIFE برای کاهش فشار سیستم به حالت نرمال بعد از منیفولد استفاده می شود و هم چنین نیازی به استفاده از odorizer نمی باشد.

خواهشمند است در صورت وجود هرگونه سوال موارد را از طریق ایمیل info@barsamgroup.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان برسام این موارد را در مقالات آتی مورد بررسی و بحث قرار دهند.