سیستم های اطفا حریق گازی

سیستم اطفا حریق HFC

سیستم های اطفاء حریق گازی که از مهمترین سیستم های اطفا اتوماتیک به شمار می روند، با استفاده از یک گاز عامل عملیات اطفاء حریق را انجام می دهند. در این سیستم ها به طور معمول از یک گاز عامل جهت کاهش میزان غلظت اکسیژن محیط جهت خاموش کردن آتش استفاده می شود. سیستم های گازی برای محیط های کلاس حریق C بسیار مناسب و اثرگذار هستند. در این سیستم ها برای کاهش میزان اکسیژن، گاز عامل با فشار توسط نازل ها به محیط وارد می شود و با توجه به غلظت تعریف شده در استاندارد NFPA عملیات اطفاء حریق را انجام می دهد. در این سیستم ها گاز عامل در کپسول ( خارج از محیط حریق) ذخیره می شوند و با استفاده از سیستم لوله کشی به محل حریق هدایت می شوند.

از جمله پرکاربردترین سیستم های اطفاء حریق گازی می توان به سیستم های اطفاء اتوماتیک CO2 , Inert Gas (IG) و HFC اشاره کرد. هر کدام از سیستم های فوق دارای محدودیت ها، مزایا و معایبی طبق استاندارد NFPA می باشند که در این مقالات آتی به تفضیل به آنها اشاره خواهیم کرد.

پرکاربردترین و قدیمی ترین سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی سیستم CO2 می باشد که با استفاده از گاز کربن دی اکسید عملیات اطفاء حریق را از طریق کاهش دمای محیط و غلظت اکسیژن انجام می دهد. در این سیستم گاز کربن دی اکسید در کپسول هایی در اتاق سیلندر ذخیره می شوند و پس از دریافت فرمان تخلیه از پنل مرکزی گاز از طریق لوله کشی به سمت نازل خارج می شوند. گاز کربن دی اکسید به صورت دو فازی ( گاز و مایع) و با فشار 51 بار در کپسول ها ذخیره می شود و برای کنترل گاز داخل سیلندرها از وزنه استفاده می شود. این سیستم ها به دلیل استفاده از گاز دی اکسید کربن در مناطقی که پرسنل حضور دارند اجازه استفاده نخواهند داشت.

سیستم های اطفاء حریق IG نیز یکی دیگر از سیستم های پرکاربرد گازی می باشند که با توجه به استفاده از مخلوط گاز نیتروژن و آرگون، محدودیتی جهت استفاده در مناطقی که پرسنل حضور دارند نخواهند داشت. همانطور که گقتیم این سیستم ها با توجه به درصد گاز نیتروژن یا ارگون موجود در کپسول با کدهای IG55, IG100, IG01 و IG541 شناخته می شوند. با توجه به غلظت زیاد مورد نیاز این گازها جهت خاموش کردن آتش در یک محیط، این گازها را در فشار 200 یا 300 بار در کپسول ذخیره می کنند.

سیستم های اطفاء حریق HFC نیز نوع دیگری از سیستم های اطفاء حریق گازی می باشند که قدرت خاموش کنندگی به مراتب بیشترب نسبت به باقی سیستم ها دارند چون عملکرد آنها در مواجه با حریق علاوه بر کاهش اکسیژن، قطع زنجیره واکنش نیز می باشد. هم چنین در این سیستم ها گاز عامل در فشار 25 یا 42 بار در کپسول ذخیره می شوند. در این سیستم محدودیتی در مناطقی که پرسنل حضور دارند وجود ندارد.

در مقالات بعدی هر یک از این سیستم ها با جزییات بیشتر توضیح داده خواهند شد و یک نمونه P&ID با جزییات کامل عملکردی شرح داده خواهد شد. خواهشمند است نظرات خود را با info@barsamgroup.com در میان بگذارید.