نقشه تخلیه اضطراری

مطالعات ریسک در یک محیط کاری همواره به دنبال شناسایی خطرات و راه های کاهش صدمه به افراد هستند تا با بهبود فرآیندها روش های ایمنی را ارتقا دهند. در نتیجه هدف نهایی حذف و یا کاهش خطرات موجود برای افراد در یک محیط می باشد.

نقشه تخلیه اضطراری بهترین روش برای نشان دادن راه های ایمن بر اساس مطالعات ریسک می باشد تا به افراد نشان دهند چگونه از طریق نشانه های اضطراری و نوشته ها به محل امن راه پیدا کنند. علائم اضطراری خروج به نوعی تکمیل کننده علائم ایمنی می باشند ولی هرگز نمی توانند جایگزین آنها شوند.

اولین کارکرد نقشه تخلیه اضطراری این است که به افراد نشان دهد تا در چه موقعیتی قرار دارند و چه تجهیزات ایمنی در دسترس آنها می باشد و نزدیک ترین راه تخلیه امن آن در کدام محل می باشد. همچنین این اطلاعات برای نیروهای امداد نیز بسیار کاربردی می باشند.

کارکرد و اطلاعاتی که توسط راه های تخلیه اضطراری منتقل میشود باید همواره مد نظر طراح قرار گیرد. نقشه تخلیه اضطراری باید ورودی هر طبقه و محل هایی که افراد حضور دارند مانند نزدیک آسانسورها، ورودی ساختمان، پاگرد راه پله ها نصب شوند.

تمامی استاندارد های بین المللی و داخلی از یک زبان واحد در این نقشه ها استفاده می کنند تا بتوانند در مواقع اضطراری مفید و کاربردی باشند. این نقشه ها در کنار استفاده از علائم ایمنی شب نما یک راه حل کاملا ایمن را به افراد در شرایط خطر ارائه می دهند.

برای طراحی نقشه اضطراری فرار نیاز است تا در مرحله اول یک نقشه معماری کاملا دقیق از محل تهیه گردد. سپس بر روی این نقشه محل قرارگیری تجهیزات ایمنی و آتشنشانی را مشخص می کنیم.

در این مرحله هم چنین نیاز است تا سریع ترین و ایمن ترین راه جهت تخلیه افراد به محیط امن را روی نقشه نشان دهیم. هم چنین باید محل نقشه فرار نیز بر روی آن نشان داده شود.

این نقشه باید دقیقا در محل نشان داده شده نصب گردد تا به راحتی قابل دسترسی و پیدا کردن شود. هم چنین باید در ارتفاع حدود 1.6 متر نصب گردد تا به راحتی توسط افراد رویت گردد. نکته مهم دیگر در این نقشه ها شب نما بودن آنهاست تا در تاریکی کامل نیز قابل خواندن باشند. (دقیقا مشابه علائم ایمنی اضطراری)

اگر در مورد انتخاب علائم مناسب با توجه به محیط خود و بر اساس استانداردهای مربوطه سؤالی دارید، لطفاً سوالات خود را با آدرس info@barsamgroup.com در میان بگذارید تا کارشناسان برسام در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما باشند.